JUST prichádza z prírody

Úvodná stránka

S firmou Just, s jej filozofiou a produktami, som sa zoznámila v roku 1992. V tom čase som bola nezamestnaná a živiteľka rodiny s dvoma deťmi, takže som hľadala zdroj obživy. Just bol pre mňa ako lano hodené topiacemu sa. Okamžite som sa rozhodla pre spoluprácu a dodnes som toto rozhodnutie neoľutovala.

V tejto spolupráci som našla sebarealizáciu, dôležité informácie z oblasti prevencie a udržania si zdravotnej kondície, možnosť odborných školení a v neposlednom rade dobré finančné zázemie.

Otvorila sa mi cesta k novému životnému štýlu. Spojenie sesterských švajčiarskych firiem Just a Nahrin má veľký prínos nielen pre firmy samotné, ale aj pre poradcov. Zvýšila sa naša efektivita v oblasti poradenstva, v užívaní týchto preparátov, v komplexnejšom riešení nielen zvonka - cez pokožku, ale i zdnu preparátmi cielenými na detoxikáciu a posilnenie jednotlivých orgánov.